മാർച്ച് 31നകം പാൻ കാർഡ് ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക

മാർച്ച് 31നകം പാൻ കാർഡ് ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക
🔹 മാർച്ച് 31നകം ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (പാൻ) റദ്ദാകുന്നതാണ് . പാനും ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി പല വട്ടം ദീർഘിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇനിയും നീട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്

കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 27 വരെ 30.75 കോടി പാനുകൾ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും 17.58 കോടി ഇനിയും ബന്ധിപ്പിക്കാനുണ്ട്. ആദായനികുതി സമർപ്പിക്കുന്നതിനും പുതിയ പാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനും ആധാർ നിർബന്ധമാക്കിയത് കഴിഞ്ഞവർഷം സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചിരുന്നു                                                                                                                                                                                 ♾♾♾♾♾♾♾♾♾♾അക്ഷയഇകേന്ദ്രം കിഴക്കേതല മലപ്പുറം♾♾♾♾♾♾♾
വിളിക്കുക :04832736777, 04832975777,9400525090,9400525093,91882 85092, 91882 55092,8891842027

അക്ഷയ ന്യൂസ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുന്നത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക...

👉Akshaya Whatsup
https://chat.whatsapp.com/Bm99e5UbXVrERTsbEe6cMA

👉Akshaya Website
www.akshayamalappuram.com

👉Akshaya Facebook
https://www.facebook.com/Akshaya-Center-Malappuram-102258994687632
(ഒരു കേരള കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംയുക്ത സംരംഭം)      

No comments

Powered by Blogger.